ASHLAND, Wis. (AP) - Tub ceev xwm tua hauv Ashland raug tshuaj xyuas los ntawm xeev cov neeg tshawb nrhiav.

Tus kav nroog lub chaw hais tias ob tug tub ceev xwm tau teb xov tooj hnub Monday txog 7: 30 teev tsaus ntuj thiab txhaj tshuaj tau raug rho tawm tsis ntev tom qab. Tus neeg uas raug tsoo raug coj mus rau tom tsev kho mob Ashland thiab tom qab ntawd thauj khoom mus rau hauv tsev kho mob Duluth. Tsis muaj lus qhia sai sai ntawm kev mob ntawm tus neeg uas raug tua.

Tsis muaj tub ceev xwm tau raug mob.

Xeev Wisconsin Chav Lis Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees Kev Txhaum Cai Tshawb Fawb yog ua tus tshawb xyuas ntawm kev thov ntawm tub ceev xwm Ashland

Cov tub ceev xwm koom nrog tau raug muab tso rau them nyiaj so haujlwm saib xyuas haujlwm uas yog tus txheej txheem txheej txheem rau tub ceev xwm tua.