ODANAH, Wis. (AP) - Cov tub ceev xwm nyob sab qaum teb Wisconsin hais tias tub ceev xwm tua ib tug tub ceev xwm tau tua tus txiv neej.

Lub Tsev Haujlwm Hauv Nroog Ashland Lub Tsev Haujlwm tau hais tias ib tus neeg hu 911 tau tshaj tawm ib tus txivneej taug kev ntawm txoj kev hauv Odanah nqa riam thaum yav sawv ntxov Wednesday sawv ntxov. Tus sawv cev teb rov qab, thiab ib tug ntawm cov thawj coj sawv cev tau txhaj tshuaj uas tau ntaus tus txiv neej.

Tus txiv neej raug coj mus rau lub tsev kho mob Ashland uas nws hais tias tuag lawm. Tus Lwm Thawj tsis raug mob.

Lub npe ntawm tus txiv neej tsis tso tawm. Cov tub ceev xwm hais tias nws yog ib qho xwm txheej nyob ib leeg thiab tsis muaj lwm tus neeg ntxiv loj.

Xeev Wisconsin Chav Tub Ceev Xwm Tshawb Fawb tau tshawb nrhiav.