MADISON, Wis. (AP) - Tsoom Fwv Tebchaws Republican Wisconsin Gov. Scott Walker hais tias nws zoo siab txais tos Thawj Tswj Hwm Donald Trump qhov kev tawm tsam pab tub rog tiv thaiv National Guard rau cov ciam teb nrog Mexico.

Walker tau xa ib tsab ntawv tshaj tawm hnub Monday mus rau Democratic US Rep. Mark Pocan hais tawm nws txoj kev txhawb nqa rau qhov nws hu ua Trump cov "kev ua kom nruj kom muaj kev nyab xeeb rau peb lub tebchaws yav qab teb." Pocan rau hnub Friday tau sau ntawv Walker thov kom nws tsis lees txais txoj kev hu xa tub rog, hu rau Trump cov phiaj xwm "tag nrho tsis lees paub."

Walker hais qhia piv txwv txog thaum yav tas los tus thawj tswj hwm George W. Bush thiab Barack Obama tau xa tub rog mus rau ciam teb pab tiv thaiv kev lag luam yeeb tshuaj.

Walker hais tias nws pom kev tso tub rog tiv thaiv National Guard rau cov ciaj ciam raws li txoj kev txo qis kev nkag mus rau cov tshuaj tsis raug cai.

Wisconsin tseem tsis tau xa ib pab tub rog mus rau ciam teb lossis tau hais kom xa ib qho twg.