Kev Ua Si CWS

Hlis ntuj nqeg 28, 2018

Appleton cov tsev kawm ntawv Ryan Hartman tau 13 lub ntsiab lus los coj Wausau West thiab Mitchell Zahurones ntxiv 11, tab sis Warriors tsis muaj peev xwm tuaj nrog lub yeej tawm tsam Appleton West rau hnub Friday, poob ntawm zaum kawg ntawm 63-42.

Logan White pab txhawb yim lub ntsiab lus rau Wausau West.

Qhov kev ua si tau khi 27-27 ntawm lub sijhawm halftime, tab sis Appleton West tau nce siab nyob rau lub sijhawm thib ob mus tos tus yeej.

Wausau West poob rau 2-7 thiab yuav rov pib ua haujlwm rau hnub Friday, Lub Ib Hlis 4 tawm tsam Green Bay East.

12F
Wausau West271542
Appleton West273663

Appleton Kev Tshawb Fawb: Vogel 5, Murray 3, Nahoney 21, Thompson 14, Pitz 4, Nellberg 8, Schultz 6

Wausau West Kev Ntsuam Xyuas: Zahurones 11, Deloye 6, Hartman 13, Dawb 8, Raasch 2, Helke 2