Kev Ua Si CWS

Lub ib hlis ntuj 3, 2019

Marshfield yog ib qho ntawm cov neeg nyiam tshaj plaws nyob hauv lub ntiaj teb. Wausau West Warriors taug kev Marshfield 1-0 hauv thawj lub sijhawm, tab sis cua daj cua dub tau rov qab rau ob kab kawg kawg los lees tias 4-2 yeej rau hnub Thursday hmo ntuj.

Justin Stanek tau ua tiav Marshfield thawj lub hom phiaj, thiab Tigers tau nce 2-0 tom qab Adam Maki tau ua tiav lwm lub hom phiaj hauv lub sijhawm thib ob.

Tom qab ntawd, nws yog Wausau West.

Cov tub rog Warriors tau txais peb lub hom phiaj los ntawm Cade Lemmer thiab ib qho los ntawm Marc Sippel los foob qhov xwm txheej ntawd.

Nick Hahner muaj 16 tus khaws rau Wausau West; AJ Trierweiler muaj 28 txuag rau Marshfield.

123F
West0224
Marshfield1102

Kev Tshawb Nrhiav: Lub Sijhawm Thib 1:5 M Stanek (Heller); Lub Sijhawm Thib 36:2 M Maki (Heller), 2:51 WW Lemmer (Sippel, Bailey), 3:26 Lemmer (Hahner); Lub Sijhawm Thib 16 55:3 WW Sippel (Cebula), 5:28 WW Lemmer (Techel, Cebula)