NEW YORK (AP) - NBA's All-Star cua ntsawj ntshab yuav yog Lub Ob Hlis 7, thiab tshaj tawm hauv TNT.

Ib khub ntawm cov thawj yuav xaiv cov pawg los ntawm cov pawg ntawm cov neeg ua si uas yuav raug xaiv raws li tus pib thiab ceev tseg los ntawm txhua lub rooj sib tham. Cov thawj coj yuav yog tus thawj coj pov npav hauv txhua lub rooj sib tham, thiab mus txog hnub Thursday NBA hais tias cov thawj coj yog Giannis Antetokounmpo ntawm Milwaukee Bucks thiab LeBron James ntawm Los Angeles Lakers.

James thiab Golden Lub Xeev Stephen Curry yog thawj tus thawj coj, xyoo dhau los, thawj zaug raws li tus qauv-tso qauv. Nws tsis tau raug TV hauv xyoo tas los.

Ntxuam pov npav txuas ntxiv mus txog hnub Monday. Cov pib yuav tau tshaj tawm rau lub Ib Hlis 24, thiab cov nyiaj tshwj tseg yuav tshaj tawm rau lub Ib Hlis 31.

All-Star Game yog Lub Ob Hlis 17 hauv Charlotte.