Kev Ua Si CWS

Lub ob hlis ntuj 6, 2019

Wausau – Pab pawg ntawm lub limtiam kev xaiv tsa tau xaus ib zaug ntxiv, thiab DC cov tub luam dej nyab xeeb tau txais kev pov npav ntau tshaj plaws kom thiaj li coj tau lub meej mom.

Yog tias koj tuaj hla pab pawg zoo ua tau zoo rau lub lim tiam yuav los tom ntej no, tua peb tus tweet @centralwisco thiab peb yuav muab koj txoj kev xaiv tsa los xav.

Nco ntsoov xyuas peb cov Facebook thiab TwitterCov. Saib xyuas ntawm peb Cov Ncaws Pob Ntaus Pob Tshwj Xeeb rau yav dhau los thiab yav tom ntej Pab Pawg thiab Cov Tub Ntxhais Ua Yeeb Yam Zoo Tshaj thiab tau xaiv tsa.

Nyem Nyem no kom pom cov txiaj ntsig