Kev Ua Si CWS

Lub ob hlis ntuj 5, 2019

Wausau– DC Everest cov tub tshaj lij pab pawg Wausau Noj 8-2, thaum East pab pawg varsity pab yeej cov neeg Evergreens 10-4.

Cov txiaj ntsig ntawm qhov kev ua si muaj raws li hauv qab no.

Cov Tub Ntxhais Hluas Varsity - DCE yeej 8-2

Pab neeg DCE - Hla: John Wilkerson; Thib peb: Sam Wesenick; Thib Ob: Yuav Vraney; Lead: Kolby Piepenberg

Wausau East Pab Pawg: Hla: Yuav Rov Puas; Qhov thib peb: Andy Geiger; Thib Ob: Evan Neigum; Lead: Ben Blum

Cov Ntxhais Varsity - East win 10-4 

Pab Pawg DCE: Hla: Anna Peloquin; Thib peb: Geena Zamzow; Thib Ob: Natalie Xim av; Lead: Peyton Green

Wausau East Pab Pawg: Hla: Megan Johnson; Thib peb: Cinniedi Xis; Thib Ob: Katie Martell; Lead: Ashia Walther