wisconsin txoj kev tiv thaiv teb chaws
MADISON, Wis. (AP) - Cov neeg nyob hauv Monroe thiab Juneau cheeb nroog tuaj yeem cia siab tias yuav pom cov tub rog caij tsheb ntau ntawm txoj kev thiab dav hlau hla lub lim tiam no vim tias Wisconsin National Guard tau ua ib qhov kev qhia tawm txog kev puas tsuaj loj.

Qhov kev tawm dag zog, hu ua Patriot North, tau pib rau hnub Monday thiab khiav mus txog hnub Thursday ntawm Volk Field hauv Camp Douglas thiab Fort McCoy hauv Tomah.

Qhov kev cob qhia yog tsim los pab cov neeg saib xyuas kev kub ntxhov thaum muaj xwm txheej thiab thawj cov neeg teb ua haujlwm nrog cov tub rog nyob rau hauv cov xwm txheej ntawm kev puas tsuaj xws li cua hlob heev, khiav tawm thiab cua daj cua dub ntsawj vaj tse thiab ua rau cov neeg raug mob.

Qhov kev cob qhia yuav koom nrog ntau dua 700 tus neeg pej xeem, cov neeg tuaj yeem pab dawb thiab cov tub rog ntawm ntau dua 20 lub xeev.