Los ntawm Darren Siewert

Hnub Wednesday, Kaum Ib Hlis 18, 104 thaj chaw cov qub tub rog raug muab 404 pluas noj.


Cov no yog cov qub tub rog uas yuav tsum tau nyob hauv qhov chaw nyab xeeb, hauv lawv tsev. Qhov kev tshwm sim tau npaj los ntawm Wausau American Legion Post 10 thiab cov zaub mov tau npaj los ntawm Bunkers / Tribute Golf Course.

Ncej 10 tus neeg ua haujlwm pub dawb, Bunkers thiab lawv cov neeg ua haujlwm, nrog rau nyiaj txiag
Cov neeg pub nyiaj tau ua qhov no.

25 tus tsav tsheb pab dawb pib npaj xa cov qaib cov txwv noj hmo rau txhua tsev neeg thaum 3:30 teev tsaus ntuj.

Ua tsaug rau Acacia Philanthropy, Masonic Forest Lodge 130, American Legion Post 10, Bunkers / Tribute Golf Course nrog rau lwm cov neeg pub nyiaj thiab cov neeg tuaj yeem pab dawb uas ua qhov kev tshwm sim no tau.

Ua tsaug rau Mike Heilmann rau cov duab.