Yees duab: Amanda Cottrell, pem hauv ntej kab chaw.

(WAUSAU) -Qhov Montgomery-Cog-Dudley, American Legion Lub Chaw Pabcuam 10 ntawm Wausau ua cov pam vov ua kom tau muab rau cov qub tub rog nyob hauv Hospice.

Cov khoom siv tau yuav nrog kev muab nyiaj los ntawm Thrivent Appleton Office.

Amanda Cottrell, tus sawv cev ua haujlwm pab dawb los ntawm Heartland Hospice, tau hais lus ntawm Auxiliary rooj sib tham rau lub Peb Hlis 16, 2021 ntawm Bunkers hauv Wausau.

Nws tham txog tias Stevens Point pab pawg tau ua dab tsi rau cov qub tub rog thoob plaws hauv Central Wisconsin. Qhov no suav nrog kev muab ntau yam ntawm cov kws kho mob thiab lwm yam kev pabcuam thiab ua haujlwm nrog Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Cov Qub Qub Hauv Nroog.

Amanda yuav xa cov pam mus rau cov qub tub rog nyob hauv tsev tos qhua
thoob plaws thaj chaw.

Zaj dab neeg zoo siab ntawm Mike Heilmann, Tshaj Tawm 10 Tus Neeg Sawv Cev Ua Lag Luam

Kev saib duab ntawm Tus Tswv Cuab Pab Tracy McDonald