Los ntawm Shereen Siewert

Cov neeg xaiv tsa Weston rau hnub Tuesday tau xaiv peb tus neeg sawv cev los ua haujlwm rau Pawg Thawj Tswj Hwm los ntawm ib daim ntawv teev npe uas muaj tsib tus neeg sib tw.

Barbara Ermeling, Nate Fiene thiab Hooshang Zeyghami tau yog tus xaiv los sib tw thib peb thiab yuav tau tsa tes tom qab lub hlis no.

Ntawm no yog cov neeg pov npav tag nrho:

  • Barbara Ermeling: 979 (21.96%)
  • Steven Cronin: 831 (18.64%)
  • Jon Ziegler 866 (19.42%)
  • Nate Fiene: 889 (19.94%)
  • Hooshang Zeyghami: 877 (19.67%)
  • Sau-hauv: 17 (.38%)

Malakaus Maloney yuav siv lwm lub sijhawm ua tus thawj tswj hwm hauv lub zos. Maloney tau khiav tsis dhau.

Cov thawj coj yuav tsum tsa tes ua haujlwm tom qab lub hlis no.