Los ntawm Shereen Siewert

Tus neeg tsav tsheb maus taus raug mob hnyav tom qab kev sib tsoo sab hnub tuaj ntawm Wausau, raws li kev tsheb ciav hlau kub ceev.

Qhov kev sib tsoo tau tshaj tawm txog thaum 9:10 teev tsaus ntuj hnub Saturday hauv Hwy. 153 sab hnub tuaj ntawm Wausau ze Bevent. Cov ntaub ntawv xov xwm thaum pib qhia tias tus neeg tsav tsheb sib tsoo nrog cov neeg tuaj nqa.

Lub nyoob hoom qav taub kho mob tau raug xa mus rau qhov chaw sib tsoo thaum txog 9:15 teev tsaus ntuj

Muaj cov lus tseem tsis tau hais txog ntawm tus neeg tsav tsheb maus taus. Tsis muaj lwm yam kev raug mob tau tshaj tawm.

Qhov no yog ib zaj dab neeg tsim.