Cov qhab nia golf tau muab los ntawm Scott Campbell. Txhawm rau xa cov qhab nias ua si rov qab, email editor@wausaupilotandreview.com.

Cov qhab nia rau Monday tsaus ntuj golf pab pawg ntawm Trapp River thiab Cov Phiaj Ntaus Golf rau Lub Tsib Hlis 17, 2021:

Trib-TR-Tsib Hlis-17-21.xlsx-Tsib Hlis-17-21