Los ntawm Shereen Siewert

Tub ceev xwm tab tom nrhiav tus neeg phem uas liam tias yog tua ib tug txiv neej nrog rab phom BB hauv kev sim nyiag tub sab nyiag uas tau tshwm sim dhau hnub Sunday hauv Nroog Wood.

Cov tub ceev xwm hauv County County teb chaw thaum 11 teev tsaus ntuj Hnub Sunday mus rau West Church Avenue thiab Thunder Trail, sab hnub tuaj ntawm Wisconsin River, rau ceeb toom txog ib tug txiv neej uas raug tua.

Tus neeg raug mob tau hais rau cov neeg sawv cev hais tias nws tau tsav tsheb thaum nws nres xyuas tus txiv neej uas hunched rau ntawm ntug kev. Thaum nws tawm hauv nws lub tsheb, tus txiv neej xav tau tus neeg lub hnab nyiaj thiab muab nws tua rau hauv plab nrog rab phom ntev.

Tus neeg raug iab liam raug mob raug mob me, tub ceev xwm hais tias.

Tus neeg phem, uas yog nyob rau hauv nws nruab nrab-20s, huv huv-xaum thiab hnav lub tsho ntsuab thiab ris ntauv txhav, tau khiav tawm ntawm qhov chaw thiab tseem tsis tau nyob.

Tsis muaj xov xwm ntxiv tau tshaj tawm lawm.