The Wausau American Legion Post 10 tau them se rau peb cov tub rog Marines, Cov Tub Rog, Sailors, Airmen thiab Coast Guard cov neeg ua haujlwm rau Hnub Memorial Day ntawm Restlawn Memorial Park. Hnub Nco Hnub tsis yog hais txog kev ua si thiab kev lom zem. Nws yog hais txog kev nco qab yog vim li cas koj muaj koj txoj kev ywj pheej thiab koj muaj dab tsi koj yuav muaj nyob rau yav tom ntej hauv Asmeskas.

Ib tug tub ceev xwm-tiv thaiv lub cev muaj zog pib ntawm Brickner's ntawm Wausau thiab dhau los ntawm "Avenue of Honour" ntawm Grand Avenue hauv Wausau. Cov ntawv sau ua ke ntawm cov duab kos qhia txog 40 tus tub rog thiab lawv zaj dab neeg, lawv lub siab tawv thiab lawv txoj kev cog lus rau peb lub zej zog thiab lub tebchaws. Daim paib no yuav tso rau ntawm Hnub Memorial Day mus txog Hnub Ua Tub Rog, Kaum Ib Hlis 11th.

Ntau cov ntsiab lus hais txog lub koob tsheej tuaj yeem pom hauv Wausau Post 10 Facebook page.

Dab neeg thiab cov duab sau los ntawm Mike Heilmann