Los ntawm Shereen Siewert

Ib tug tub hluas ntxhais hluas tau poob dej Hnub Sunday thaum ua luam dej hauv Mercer Lake ze Minocqua, raws li Minocqua Tub Ceev Xwm.

Tub ceev xwm hais tias yawg 18 xyoo, Maxwell Pipp, ntawm Ixonia tau caij nkoj hla dej hauv pas dej ua ntej mus ua luam dej. Cov ntaub ntawv thaum ntxov qhia tau tias Pipp raug rub tawm tom qab lub pontoon thaum nws mus hauv qab dej thiab tsis muaj lub suab rov qab. Tab sis Oneida County tus kuaj mob tom qab ntawv xaus Pipp muaj mob qaug dab peg thaum nyob hauv dej thiab poob dej.

Qhov xwm txheej tau hais txog thaum 8:30 tsaus ntuj Hnub Sunday. Tub ceev xwm hais tias Pipp tsis hnav ris tsho tiv thaiv lub neej. 

Cov koom haum sib koom ua ke pabcuam Minocqua Cov Tub Ceev Xwm tau los teb.