Wausau Tsav & Tshawb Xyuas

Newman Catholic pab pawg golf yuav nce mus rau kev sib tw rau lub xeev thawj zaug hauv tsev kawm ntawv keeb kwm.

Pab neeg rau hnub Tuesday tiav ob rau Marathon nyob rau hauv ntu sib ntsib ntawm Hunters Glen.

Lub rooj sib tham ntawm xeev tau npaj rau hnub Monday thiab Tuesday ntawm Trappers Turn hauv Wisconsin Dells.