The Wausau Elks Lodge # 248 tau tuav nws lub Koob Tsheej Niaj Hnub

Hnub Monday, Lub Rau Hli 14, 2021 nyob hauv plawv nroog Wausau 400 Thaiv. 

Exalted Tus Tswj Jonathan Fisher txais tos txhua tus tuaj koom lub luag haujlwm. The Wausau American Legion Post 10, Burns Post VFW thiab Tub Tub Tshawb Nrhiav ua tus chij nthuav qhia. Ntau tus neeg tham tau tham txog qhov tseem ceeb ntawm tus chij thiab Yav dhau los Tus Thawj Coj Kav, John Mujal nthuav txog keeb kwm ntawm Cov chij. 

Lub koob tsheej no kuj tseem muaj qhov khoom plig rau cov pab tub rog thiab 21 rab phom Pov Hwm los ntawm Wausau American Legion Post 10 Tus Saib Xyuas Haujlwm. Cov neeg hais lus suav nrog Lub Nroog Wausau Tus Tswv Cuab Katie Rosenberg thiab Tus Tswv Cuab Hauv Xeev Wisconsin Tus Tswv Cuab, Pat Snyder. Zaj nkauj yog npaj los ntawm Wausau Lyric Choir.

Dab neeg thiab cov duab zoo rau Mike Heilmann