(WAUSAU) The Wausau American Legion Post 10 tau teeb tsa nws cov tub ceev xwm rau 2021-2023 ntawm Bunkers thaum Lub Rau Hli 15, 2021. Larry W. Jager Tus Thawj Coj tau dhau los ua daim duab hla mus rau ntawm tus xovtooj nkag rau Tus Thawj Coj Bob Weller (nruab nrab) nrog Pat Borchardt, Xyoo 2010-2011, ntawm sab xis.

Cov tub ceev xwm tau cog lus los ntawm Pat Borchardt yog: Tus Thawj Coj-Bob Weller, Thawj Tus Thawj Tub Ceev Xwm-Tony Nardi, Tus Lwm Thawj Coj- Randy Boles, Nyiaj Txiag Tus Thawj Coj-George Mosher, Adjutant-Dennis Borchardt, Tus Saib Xyuas Kev Pab-Gil Holcomb, Tus Neeg Saib Xyuas Liaison-Mike Syring , Sr, Sgt. Ntawm Pob Zeb-Bob Strack, Jr. Sgt. Ntawm Arms- Bob Wisnewski, Tus Kws Txiav Txim Plaub Ntug-Clarence Johnson, Tus Keeb Kwm-Mike Heilmann, Tus Thawj Saib Xyuas-Mike Ntses, Tus Thawj Tub Rog-Larry W. Jager, Tus Saib Xyuas-Ray Bender. 

Dab neeg thiab yees duab coj los ntawm Mike Heilmann