Los ntawm Shereen Siewert

Cov neeg tsim khoom los ntawm tsib lub chaw haujlwm tau raug hu ua hnub Tuesday mus rau qhov hluav taws kub ntawm lub tsev nyob deb nroog Marathon Lub Nroog uas nyob hauv cov nplaim taws txawm tias ua ntej cov neeg tua hluav taws tuaj txog. Tub ceev xwm kuj raug hu mus rau qhov tshwm sim.

Qhov kev tua no tau tshaj tawm thaum ze 2:10 tsaus ntuj ntawm Deer Creek Lane ze ntawm Lub Nroog Hwy. Ib tug nyob hauv lub nroog Hamburg. Tsis pub dhau ob peb feeb tom qab ntawv ceeb toom ntawm lub tsev peb-zaj dab neeg, zaj dab neeg thib ob tau nkag mus rau hauv cov nplaim taws thiab lub ru tsev tau caws pliav, raws li cov ntaub ntawv xov xwm kub ceev.

Cov pej xeem khiav tawm hauv tsev mus raws li neeg sawv cev thiab thawj cov neeg teb tuaj txog.

Hamburg Hluav Taws Kub tau hu rau kev sib nrig sib pab, hu rau cov neeg ua haujlwm ntawm Maine, marathon, Edgar thiab Athens, nrog rau Marathon County cov sawv cev.

Kuj tseem tsis tau hais txog qhov xwm txheej ntawm qhov cub. Tsis muaj kev raug mob tau tshaj tawm.

Nov yog keeb kwm nthuav dav uas yuav raug hloov kho tshiab.