Wausau Noon Optimist Club yuav koom nrog cov neeg tsim kev ncaws pob Cov Hnub Qub Hnub Tim 28 ntawm lub Yim Hli XNUMX kom cov tub ntxhais hluas tuaj yeem tshawb pom thiab kawm txog qhov tawm sab nraud.

Lub sijhawm ib-hnub no yuav pib thaum 8 teev sawv ntxov txog 4 teev tsaus ntuj ntawm Wausau Lub Tsev Kawm Ntawv Hav Zoov, 2336 Txoj Kev Loj KK hauv Mosinee, thiab muaj cov duab qhia cuab ntxiab, chaw kho mob qaib ntxhw, chaw tua hneev, ntau qhov hws ntshav thiab taug kev ya, thiab ntau lwm kev ua si.

Mus saib https://www.wausaunoonoptimist.org/2021-sporting-heritage-youth-day rau ib daim ntawv qhia txog qhov xwm txheej ua tiav. Hnub kawg rau sau npe yog lub Yim Hli 15.