WAUSAU-Connexus Credit Union txoj haujlwm pab dawb, Connexus Cares, tau pub nyiaj $ 125,000 rau Kev Pub Noj Peb Lub Zej Zog nrog United Services lub tsev tsim phiaj xwm hloov chaw, sib pauv nyiaj daus las rau txhua qhov nyiaj pub dawb ua thaum lub Tsib Hlis thiab Lub Yim Hli ntawm 2021.

Boyd Gustke, Connexus tus thawj tswj hwm thiab CEO hais tias "Qhov kev txhawb nqa uas peb tau pom rau FOCUS yog qhov kev tshoov siab tiag tiag." . "Peb zoo siab heev rau lub sijhawm los txhawb cov peev txheej tseem ceeb FOCUS muab, uas yuav ua rau muaj kev sib txawv hauv lub neej ntawm coob leej hauv South Wood County."

FOCUS tau tsim nyob rau xyoo 2020 thaum peb lub hauv paus koom haum tsis koom tes koom nrog cov peev txheej los hais txog kev tsis txaus ntseeg zaub mov hauv cheeb tsam South Wood County hauv Wisconsin. Yav dhau los, Connexus Cares tau muab nyiaj pab rau South Wood Emerging Pantry Shelf (SWEPS), Cov Neeg Nyob Ib Cheeb Tsam, thiab Rapids Family Backpacks raws li cov koom haum ib leeg, thiab zoo siab rau tam sim no txhawb lawv txoj kev koom tes hauv FOCUS.