Aspirus Wausau Tsev Kho Mob

Neil thiab Kori Monicke tshaj tawm lawv tus tub Kieryn Yauxej yug thaum 4:57 teev tsaus ntuj Kaum Ib Hlis 8, 2021. Kieryn hnyav 6 phaus.

Tucker thiab Samantha Diedrich tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus tub Trevor Alan, yug thaum 7:04 teev sawv ntxov Kaum Ib Hlis 2, 2021. Trevor hnyav 8 phaus, 1 ooj.

Ryan thiab Ashley Eggers tshaj tawm lawv tus tub Harrison James yug thaum 8:28 teev tsaus ntuj Kaum Ib Hlis 1, 2021. Harrison hnyav 8 phaus, 4 ooj.

Gunner thiab Samantha Quast tshaj tawm lawv tus tub Beau Gunner yug thaum 12:29 teev tsaus ntuj Kaum Ib Hlis 5, 2021. Beau hnyav 8 phaus.

Floyd thiab Allison Dean tshaj tawm lawv tus tub Everett Matthew John yug thaum 12:02 teev tsaus ntuj Kaum Ib Hlis 3, 2021. Everett hnyav 6 phaus, 7 ooj.

Lucas thiab Martina Hannemann tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus tub Gavin Walter, yug Kaum Ib Hlis 10, 2021. Gavin hnyav 6 phaus, 3 ooj.