WAUSAU - Wausau West High School general thiab AP physics tus kws qhia Krista Gates tsis ntev los no tau txais Kev Pom Zoo Kev Pom Zoo los ntawm Pawg Saib Xyuas Kev Kawm rau tau txais ntawv pov thawj los ntawm National Board for Professional Teaching Standards, Wausau School District tau tshaj tawm hnub no.

NBPTS tau lees paub tias yog tus qauv kub hauv kev qhia ntawv pov thawj, nrog rau lub luag haujlwm los txhawb kev qhia ua tiav rau txhua tus tub ntxhais kawm. Nws tau raug xaiv los ntawm West High Principal Jeb Steckbauer.