Wausau Tsav & Tshawb Xyuas

Cov neeg tim khawv rub ib tug poj niam tawm ntawm lub tsheb kub uas raug ntaus los ntawm lub tsheb laij teb semi-trailer hnub Wednesday, raws li Waupaca County Tub Ceev Xwm Lub Tsev Haujlwm. Tom qab ntawd tus neeg tsav tsheb tau raug thauj mus rau tsev kho mob kho mob.

Qhov kev sib tsoo tau tshaj tawm hnub Wednesday ntawm kev sib tshuam ntawm Hwy. 22 thiab County Hwy. K hauv lub nroog Farmington.

Tub ceev xwm hais tias tus neeg tsav tsheb tau mus rau sab qab teb ntawm Hwy. 22 Thiab tig laug mus rau sab qab teb ntawm Hwy. K thaum lub tsheb raug ntaus los ntawm ib lub semi uas tau mus rau sab qaum teb ntawm Hwy. 22.

Tub ceev xwm hais tias tus neeg tsav tsheb tau pib thauj los ntawm Gold Cross Ambulance ua ntej yuav ya los ntawm Theda Star. Cov tub ceev xwm tub ceev xwm tau ua tsaug rau cov neeg tim khawv ntawm qhov chaw uas tau pab tus neeg tsav tsheb ntawm nws lub tsheb.

Tsis muaj lus hais txog nws tus mob tam sim no, thiab tub ceev xwm tsis tau hais tias seb puas muaj cov ntawv pov thawj raug tawm.

Tsis muaj npe tawm.