Txog Hnub Qub Tub Rog, Kaum Ib Hlis 11, 2021, Wausau American Legion Post 10 Honour Guard nrog rau Post 10 Tub Ceev Xwm, tau ua ib qho kev kho dua tshiab rau tus choj memorial hauv plawv nroog Wausau.

Raws li nws tau huab cua thiab tsis zoo, tus choj qub qub tau muab pov tseg thiab ib qho tshiab tau muab tso rau hauv nws qhov chaw. 

Daim duab sab laug mus rau sab xis: Ray Bender thiab Larry W. Jaeger

Tam sim no lub cim xeeb ntawm cov neeg uas tau muab lawv lub neej rau hauv kev pab cuam tuaj yeem raug qhuas ib zaug ntxiv.

Dab neeg thiab cov duab zoo rau Mike Heilmann