Aspirus Wausau Tsev Kho Mob

Bryant Curtiss thiab Trinity Creekmore tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus tub Jaxson Avery, yug thaum 1:53 teev tsaus ntuj Lub Kaum Ib Hlis 22, 2021. Jaxson hnyav 7 phaus, 2 ooj.

John thiab Natalie Hocker tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus tub John Robert II, yug thaum 4:46 teev tsaus ntuj Lub Kaum Ib Hlis 23, 2021. John hnyav 6 phaus, 6 ooj.

Ryan Switlick thiab Samantha Duerr tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus ntxhais Emma Grace, yug thaum 2:22 teev tsaus ntuj Kaum Ib Hlis 22, 2021. Emma hnyav 8 phaus.

Brian thiab Holly Messerschmidt tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus tub Roy Russell, yug thaum 2:45 teev tsaus ntuj Lub Kaum Ib Hlis 23, 2021. Roy hnyav 6 phaus, 11 ooj.

Jon thiab Heidi Fischer tshaj tawm lawv tus tub Philip Jon yug thaum 10:46 teev sawv ntxov Kaum Ib Hlis 24, 2021. Philip hnyav 5 phaus, 1 ooj.