Benjamin thiab Katie Porter tshaj tawm lawv tus ntxhais Clementine Jane yug thaum 4 teev sawv ntxov Kaum Ib Hlis 28, 2021. Clementine hnyav 6 phaus, 12 ooj.