Aspirus Wausau Tsev Kho Mob

Benjamin thiab Tisha Wunsch tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus ntxhais Harper Grace, yug thaum 3:29 teev tsaus ntuj Lub Ob Hlis 7, 2022. Harper hnyav 8 phaus, 3 ooj.