Wausau Tsav & Tshawb Xyuas

Brooks Russell. Duab los ntawm Melissa thiab Dustin Richards

Melissa thiab Dustin Richards tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus tub, Brooks Russell. Brooks yug thaum 1:57 teev sawv ntxov Lub Ob Hlis 25, 2022. Nws ntsuas 6 phaus, 6 ooj thiab 20 ntiv tes thaum yug.