Aspirus Wausau Tsev Kho Mob

Klaus Knechtel thiab Aimee Buchberger tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus ntxhais Quinn Rose, yug Lub Peb Hlis 17, 2022.

Andrew thiab Kirsten Kleutsch tshaj tawm hnub yug ntawm lawv tus ntxhais Olivia Kae, yug thaum 2:37 teev tsaus ntuj Lub Peb Hlis 18, 2022, thiab tus tub Walker Andrew, yug thaum 2:38 teev tsaus ntuj Lub Peb Hlis 18, 2022. Olivia hnyav 5 phaus, 13 ooj; Walker hnyav 5 phaus, 7 ooj.

Kylie Davis tshaj tawm nws tus ntxhais Daniela Luz yug thaum 3:19 teev tsaus ntuj Lub Peb Hlis 16, 2022. Daniela hnyav 6 phaus.