Los ntawm Shereen Siewert

Tub ceev xwm hauv Wausau tab tom tshawb nrhiav kev nyiag nyiaj hauv txhab nyiaj uas tau tshwm sim rau hnub Friday sawv ntxov ntawm lub nroog sab hnub tuaj.

Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Tub Ceev Xwm Wausau tab tom nrhiav nrhiav tus neeg nyiam hauv qab no, uas tam sim no xav tau daim ntawv tso cai tawm los ntawm Marathon County Sheriff's Office thiab WI Department of Corrections:

Johnson Carter, Jr. – 62 xyoo; kwv yees. 5'8 "siab, 180-200 lbs.

Cov tub sab tau tshaj tawm thaum txog 9:45 teev sawv ntxov hauv 200 thaiv ntawm East Bridge Street hauv Wausau.

Tub ceev xwm hais tias tus neeg raug liam tau hnav lub tsho Packers sweatshirt thiab Pittsburgh Steelers logo facemask. Cov tub ceev xwm hais tias nws tsis tau tso ib rab phom, tab sis nws txhais tau tias nws muaj ib qho thiab thov nyiaj.

Tsis raug raug mob.

Txhua tus neeg uas muaj ntaub ntawv thov hu rau Wausau Police Department ntawm 715-261-7806, cov lus qhia kuj tuaj yeem xa mus rau policetips@ci.wausau.wi.us.