MILWAUKEE (AP) - Ib tug txiv neej Wisconsin raug txim hauv $ 2.4 lab kev nqis peev uas suav nrog ntau dua 20 tus neeg raug tsim txom tau raug kaw ze li peb xyoos hauv tsev lojcuj.

Jeremy Arrington, 44, ntawm Middleton, tau lees ua txhaum ua ntej rau ib qho kev suav ntawm cov xov tooj dag. Cov tub ceev xwm hais tias ntau tus tub ua lag luam tau poob lawv cov nyiaj laus ua haujlwm rau Arrington.

Arrington yog tus thawj coj nyiaj txiag rau Wisconsin Home Buyers Network, kev lag luam vaj tsev. Cov kws tshawb nrhiav hais tias nws tau khiav lub tswv yim Ponzi los ntawm kev cog lus cov tub ua lag luam rov qab los ntawm 12% mus rau 36% nrog tsawg lossis tsis muaj kev pheej hmoo.

Cov peev nyiaj tau los ua ke nrog lwm cov nyiaj thiab siv rau kev them nyiaj rau cov tub ua lag luam uas twb muaj lawm, them nyiaj rau cov lag luam cuam tshuam, txo cov nuj nqis, tus kheej kos los ntawm cov neeg koom tes, cov se rov qab thiab cov nqi raug cai, raws li kev tsis txaus siab.

US District Judge Brett Ludwig tau txiav txim rau Arrington hnub Thursday rau 33 lub hlis nyob rau hauv tsev lojcuj.