Wausau Tsav & Tshawb Xyuas

Ib tug txiv neej hnub nyoog 37 xyoo tau ya dav hlau hnub Monday los ntawm qhov chaw ntawm ib lub tsheb sib tsoo ntawm I-39, Portage County cov neeg ua haujlwm tau hais hauv xov xwm tshaj tawm.

Qhov kev sib tsoo tau tshaj tawm ua ntej 10:30 sawv ntxov nyob rau sab qaum teb txoj kab ntawm I-39, sab qaum teb ntawm Hwy. 10 Sab Hnub Tuaj.

Thaum tuaj txog, cov neeg sawv cev tau pom ib lub SUV uas tawm ntawm txoj kev thiab nkag mus rau tus dej Little Plover. Tus neeg tsav tsheb tau raug coj los ntawm lub nyoob hoom qav taub mus rau Aspirus Wausau Tsev Kho Mob. Qhov twg ntawm nws qhov kev raug mob tsis paub meej.

Tus neeg raug tsim txom lub npe tsis tau tso tawm tam sim ntawd.

Portage County Rescue & EMS, Hull Fire, Rescue & EMS, Stevens Point Tub Ceev Xwm, thiab Lub Xeev Patrol tau pab ntawm qhov chaw. Qhov kev sib tsoo tseem nyob hauv kev tshawb nrhiav.