Wausau Tsav & Tshawb Xyuas

Ib tus neeg tab tom ntsib kev foob txhaum cai cuam tshuam nrog ib lub tsheb sib tsoo hnub Thursday hauv Wausau, raws li Wausau Tub Ceev Xwm Lub Tsev Haujlwm.

Tub ceev xwm thiab pab neeg cawm siav tau raug hu thaum 1:49 teev tsaus ntuj hnub Thursday mus rau 800 thaiv ntawm McIndoe Street rau lub tsheb uas tsoo rau tsob ntoo. Tus neeg tsav tsheb thiab tus neeg nyob ib leeg tsis nco qab thiab tsis ua pa.

Tus neeg tsav tsheb, tom qab raug txheeb xyuas tias yog 23-xyoo-laus Tanner Kroening, ntawm Medford, tau rov kho dua thiab raug coj mus rau tsev kho mob hauv zos, tub ceev xwm hais.

Tom qab kev kho mob, Kroening tau raug ntes thiab raug thauj mus rau hauv tsev kaw neeg hauv qhov kev foob ua ntej ntawm qhov kev ua txhaum thib ob ua haujlwm raws li kev cuam tshuam, muaj tus heroin, kev ua txhaum cai dhia dhia thiab raug kaw.

Tsis muaj xov xwm ntxiv lawm.

Koj raug qhia tias kev foob tsuas yog kev liam thiab tias tus neeg raug foob raug suav tias tsis muaj txim txog thaum thiab tshwj tsis yog muaj pov thawj ua txhaum.