MADISON, Wis. – Wisconsin Department of Agriculture, Trade thiab Consumer Protection (DATCP) tau lees paub tias tus tsiaj dawb-tailed phaw ntawm Vernon County tus mos lwj ua liaj ua teb tau kuaj pom tus kab mob nkuaj ntev (CWD). Cov txiaj ntsig tau lees paub los ntawm National Veterinary Services Laboratories hauv Ames, Iowa.

Kev ua liaj ua teb 1-acre tau muab tso rau hauv kev cais tawm, txhais tau tias tsis muaj tsiaj nyob lossis tag nrho cov carcasses raug tso cai tawm hauv lub tsev. DATCP thiab Asmeskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Liaj Ua Teb (USDA) cov kws kho tsiaj thiab cov neeg ua haujlwm yuav ua qhov kev tshawb nrhiav kabmob sib kis.

CWD yog kab mob tuag taus, kab mob ntawm cov mos lwj, elk thiab moose tshwm sim los ntawm cov kab mob sib kis hu ua prion uas cuam tshuam rau tus tsiaj lub hlwb, thiab kev kuaj rau CWD feem ntau tsuas yog ua tom qab tus tsiaj tuag. DATCP tswj cov mos lwj ua liaj ua teb rau kev sau npe, khaws cia, kuaj kab mob, txav mus los, thiab kev tso cai yuav tsum tau ua.

Xav paub ntau ntxiv