WAUSAU – Wausau Txheej xwm yuav tuav nws lub xyoo sau qoob Fest Lub Kaum Hli 8 ntawm 400 Thaiv hauv plawv nroog Wausau.

Kev ua koob tsheej, uas pib thaum 10 teev sawv ntxov thiab khiav mus txog 1 teev tsaus ntuj, suav nrog cov menyuam yaus cov khoom siv tes ua thiab kev ua ub no, lub vaj tsiaj thiab cov neeg muag khoom noj.

Cov menyuam yaus hnub nyoog qis dua 12 xyoos kuj tseem tuaj yeem tau txais lub taub dag dawb (thaum cov khoom siv kawg) nrog rau cov khoom noj uas tsis muaj kev puas tsuaj rau Peyton's Promise.

Tag nrho cov kev tshwm sim yog dawb thiab yuav tshwm sim los nag lossis ci. Yog xav paub ntxiv txog lub caij ntuj no Fest lossis cov xwm txheej yav tom ntej nrog Wausau Txheej xwm, mus saib wausauevents.org los yog ua raws Wausau Txheej xwm ntawm kev tshaj xov xwm.