Muab tso rau hauvCovid-19

Wisconsin tshem tawm Johnson & Johnson txhaj

MADISON, Wis. (AP) - Cov neeg saib xyuas kev noj qab haus huv hauv Wisconsin tau hais kom txhaj tshuaj rau hnub Tuesday kom ncua kev siv Johnson & Johnson txhaj thaum muaj kev ntshai tias cov kev txhaj tshuaj yuav ua rau ntshav txhaws. Lub Chaw Pabcuam Tiv Thaiv Kab Mob thiab Chaw Tswj Xyuas Khoom Noj thiab Tshuaj (Tuesday) tau pom zoo kom txhaj tshuaj tiv thaiv ncua kev txhaj tshuaj thaum lawv tshawb xyuas seb Johnson & Johnson txhaj tshuaj […]