Muab tso rau hauvCov tsev kawm ntawv

UW-Stevens Point's Cornerstone Xovxwm los tshaj tawm cov ntawv sau luv luv tshiab

STEVENS POINT – Cornerstone Press, cov tub-ntxhais kawm ntawv-cov neeg ua haujlwm xovxwm qhia ntawm University of Wisconsin–Stevens Point, yuav tshaj tawm nws phau ntawv tshiab tshaj plaws, ib phau ntawv luv luv, lub lim tiam tom ntej. Cornerstone Xovxwm yuav tshaj tawm "Lub Nroog" los ntawm Ohio tus sau Jamie Lyn Smith, thaum 6 teev tsaus ntuj Lub Ib Hlis 27 ntawm Zoom webinar. Qhov kev tshwm sim yuav muaj kev sib tham-thiab-lus teb nrog […]