Muab tso rau hauvSirens

Wisconsin Tsev Hais Plaub txiav txim siab cov tub ceev xwm tshawb cov xov tooj ntawm tes

Los ntawm Joe Kelly | Tsev Hais Plaub MADISON, Wis. (CN) - Lub Tsev Hais Plaub Siab Hauv Xeev Wisconsin tau hais cov lus sib cav rau lub asthiv no yog hais txog ntau tus tub ceev xwm muaj ntau npaum li cas thaum lawv xav tshawb cov ntaub ntawv los ntawm cov xov tooj ntawm tes thaum tshawb nrhiav kev ua txhaum sib cais los ntawm qhov xwm txheej uas coj mus rau cov ntaub ntawv rho tawm […]