Lub rau hli ntuj 11, 2021 @ 12: 00 pm - Lub rau hli ntuj 13, 2021 @ 7: 00 pm

Koom nrog peb nrhiav nyiaj los pab rau cov qub tub rog hauv zej zog thiab cov tub rog. Peb hnub ntim nrog cov nkauj zoo, raffles, 50/50, pob tawb, khoom noj khoom haus thiab dej haus. Hnub Saturday Honour Caij, Kev Txhawb Nqa Cov Qub Tub Rog thiab ib qho ntawm cov tua hluav taws zoo tshaj plaws thaum lub sijhawm tsaus ntuj nti! Mus saib nplooj ntawv xwm txheej ntawm peb lub vev xaib: https://www.manofhonor.org/scheduled-events/ kom tau ntaub ntawv xov xwm ntxiv.

dawb