Tau txais cov xov xwm uas koj xav tau, thaum koj xav tau:

  • AM Update tshaj tawm rau txhua tag kis sawv ntxov thaum 7 teev sawv ntxov nrog xov xwm los pib koj hnub, los ntawm xov xwm hauv tsoomfwv hauv nroog, xov xwm hauv tsev kawm ntawv hauv nroog, kev ua txhaum thiab kev nyab xeeb rau pej xeem, kis las, ob tog thiab ntau dua.
  • Cov xwm txheej no lub lim tiam yog email txhua lub lim tiam rau hnub Wednesday yav tav su nrog kev txuas rau cov xwm txheej thiab tshwm sim hauv thiab ib puag ncig Wausau cheeb tsam rau hnub so thiab dhau mus.
  • Tav su hloov Kho, luam tawm thaum 5 teev tsaus ntuj txhua hnub, muab cov lus qhia txog cov dab neeg tseem ceeb tshaj plaws hauv hnub thiab cov lus ceeb toom xws li cov lus qhia txog huab cua thiab cov lus tshaj tawm ntawm tsoomfwv lub rooj sib tham zaum kawg.

Peb yeej tsis qhia koj tus email chaw nyob nrog lwm tus, thiab koj tuaj yeem tshem tawm lub sijhawm twg los tau. Sau npe ntawm no - thiab ua tsaug rau koj, ib txwm, rau kev nyeem ntawv!