Muab tso rau hauvXov Xwm

Wisconsin tus txiv neej raug foob hauv 2021 US Capitol insurrection

MADISON, Wis. (AP) - Ib tug txiv neej hauv Wisconsin yuav dhau mus rau hauv tsoomfwv lub tsev hais plaub hnub Thursday rau kev foob ntawm kev ua phem rau tub ceev xwm siv riam phom tua neeg lossis phom sij thaum Lub Ib Hlis 6, 2021, kev tawm tsam ntawm US Capitol. Nees nkaum-peb-xyoo-laus Riley Kasper, ntawm Pulaski, raug foob nyob rau hauv kev tsis txaus siab txhaum cai hauv District of Columbia nrog kev ua phem, tawm tsam, [...]