Muab tso rau hauvCovid-19

Hauv kev hloov pauv loj, CDC hais tias cov menyuam yaus raug rau COVID-19 tuaj yeem nyob hauv chav kawm, kuj tseem xaus kev xeem-rau-nyob hauv tsev kawm ntawv

Damakant Jayshi Lub Chaw Tiv Thaiv thiab Tiv Thaiv Kab Mob tau yooj yim nws cov lus pom zoo txog COVID-19, suav nrog kev xaus kev cais tawm rau cov tsis muaj tshuaj tiv thaiv thiab sim-nyob rau hauv K-12 cov tsev kawm ntawv thiab cov chaw zov me nyuam. Tshaj tawm nws cov lus pom zoo hloov tshiab ntawm tus kabmob coronavirus rau hnub Thursday, CDC tau hais tias nws tab tom tshem tawm "cov lus pom zoo kom cais tawm, tshwj tsis yog hauv cov chaw muaj kev pheej hmoo siab" […]