Muab tso rau hauvCovid-19

UWSP cov zej zog kuaj COVID-19 rov pib dua hauv Wausau

WAUSAU - Zej Zog Kev Ntsuam Xyuas COVID-19 los ntawm University of Wisconsin-Stevens Point ntawm Wausau tau rov pib ua ib feem ntawm lub tsev kawm ntawv kev siv zog txuas ntxiv los tiv thaiv zej zog, cov tub ntxhais kawm thiab cov neeg ua haujlwm thaum muaj kev sib kis ceev ceev Omicron sib txawv. Kev teem caij yuav tsum tau ua rau cov kev kuaj mob antigen sai sai ntawm www.wihealthconnect.com. Kev xeem yuav muab los ntawm 9 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj […]