Muab tso rau hauvCovid-19

Cov tsev kawm ntawv muaj lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhawb nqa cov tshuaj tiv thaiv rau cov menyuam yaus

Los ntawm PAT EATON-ROBB Associated Press Nrog rau kev pom zoo ntawm cov tshuaj tiv thaiv COVID-19 rau cov menyuam yaus, ntau lub tsev kawm ntawv theem qis thoob plaws tebchaws Meskas tab tom npaj muab cov tshuaj txhaj, uas cov kws qhia ntawv pom tias yog tus yuam sij ua kom cov tub ntxhais kawm kawm ntawm tus kheej thiab ua rau cov chav kawm tau los ze zog. rau qhov nws ib zaug yog. Qee cov thawj coj hauv nroog hais tias muab tshuaj tiv thaiv […]