Muab tso rau hauvCov tsev kawm ntawv

DC Everest xa pab pawg nyiaj txiag mus rau xeev rau tsib xyoos sib law liag

Wausau Pilot & Review Thaum Lub Kaum Ib Hlis 9, rau DC Everest FBLA pab pawg tau sib tw ntawm Regional Finance Bowl tuav ntawm Northcentral Technical College nrog 5 ntawm 6 pab pawg nce mus rau tsawg kawg peb lub hlis twg qhov kawg. Tag nrho ntawm 26 pawg sib tw ntawm qhov kev tshwm sim. Rau tsib xyoos sib law liag, pab pawg DCE muaj […]