Muab tso rau hauvXov Xwm

Wisconsin tus txiv neej raug foob nrog kev dag, ID tub sab hauv rooj plaub

MADISON, Wis. (AP) - Cov kws lij choj tau foob ib tus txiv neej Wisconsin hnub Thursday nrog kev xaiv tsa kev dag ntxias thiab tub sab nyiag neeg tom qab nws lees paub tias nws tau dag ntxias thov cov ntawv xaiv tsa uas nws hais tias yog kev mob siab rau nthuav tawm qhov tsis zoo hauv lub xeev txoj kev xaiv tsa. Lub Xeev Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau them 68-xyoo-laus Harry Tos nrog ob qhov kev ua txhaum cai ntawm kev xaiv tsa [...]