Muab tso rau hauvSirens

Me nyuam tuag nyob Waupaca Co. ua liaj ua teb sib tsoo

Los ntawm Shereen Siewert Ib tug menyuam tub hnub nyoog 2 xyoos tau tuag tom qab raug kaw ntawm lub thoob thiab sab caj npab ntawm tus tub sab swb saum Waupaca County ua liaj ua teb, tub ceev xwm hais. Lub Tsev Haujlwm Hauv Nroog Waupaca Lub Chaw Sib Ntsib tau txais 911 hu thaum txog 6: 30 tsaus ntuj hnub Monday thiab tau teb rau daim liaj teb, hauv lub nroog Saint […]